ราชภัฏโคราช จับมือ หน่วยงานรัฐ เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นพัฒนารถไฟความเร็วสูง


ราชภัฏโคราช จับมือ หน่วยงานรัฐ
เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นพัฒนารถไฟความเร็วสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สนับสนุนโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-หนองคาย 5 ประเด็นหลัก คือ 1) สถานภาพปัจจุบัน (Existing Condition) ของพื้นที่ที่รถไฟวิ่งผ่าน และบริเวณโดยรอบสถานี 2) ผลกระทบด้านการก่อสร้างและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 3) ผลกระทบด้านการค้าการลงทุน 4) ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและบริการ และ5) ผลกระทบด้านการเคลื่อนย้ายประชากร

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะจัดการเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา (ครอบคลุมสถานีปากช่อง เมืองนครราชสีมา และสถานีบัวใหญ่) เพื่อแนะนำนโยบายและความคืบหน้าการดำเนินโครงการในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน หรือที่ นางสาวพัชรินทร์ พลเยี่ยม กองนโยบายและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1517

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *