Category Archive: Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบทดสอบระหว่างเรียน

แบบทดสอบระหว่างเรียน

http://buddhiststudies-nrru.net/education/mod/quiz/view […]
บันทึกของฉัน

บันทึกของฉัน

ตัวแทนถือป้ายสาขา งานเทศมหาชาติ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 25 […]
พระสงฆ์ร่วมใจพากันทำกับข้าวจัดถุงยังชีพ ลุยน้ำท่วมเข้าแจกของแก่ประชาชนตามบ้านเรือน

พระสงฆ์ร่วมใจพากันทำกับข้าวจัดถุงยังชีพ ลุยน้ำท่วมเข้าแจกของแก่ประชาชนตามบ้านเรือน

เหตุการณ์น้ำท่วมหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังส่งผลให้ […]
คณะครุศาสตร์จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5

คณะครุศาสตร์จัดโครงการ อบรมความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5

ในหัวข้อ English for ASEAN’Teacher ก้าวสู่ความเป็นครูอา […]