โรงเรียน

 

ขอเชิญประชุม ศิษย์เก่าทุกรุ่น ในวันเสาร์ที่
22 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมญาณวิสุทธิ์ รร.โป่งน้ำร้อนวิทยาคม

ท่านใดรับทราบแล้ว กรุณาแจ้งชื่อและเบอร์โทร